18 czerwca 2024
Aktualności

Ruszył nabór wniosków w ramach projektu „Granty PPGR”

Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Granty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się gminy popegeerowskie. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do Internetu, które przekazane będą dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR.

 Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie oświadczenia przez rodzica/prawnego opiekuna lub przez  pełnoletniego ucznia szkoły średniej, które będą podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez Gminę Krosno Odrzańskie. Komputery zostaną zakupione w ilości uzależnionej od liczby złożonych przez mieszkańców oświadczeń. Oświadczenia można składać do dnia 25 października 2021r. (włącznie)

Oświadczenia mogą składać:

– rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które w linii prostej są potomkami pracowników dawnych PGR (rodziców, dziadków, pradziadków),

– pełnoletni uczniowie, którzy w linii prostej są potomkami pracowników dawnych PGR (rodziców, dziadków, pradziadków).

Wypełnione dokumenty rodzice/opiekunowie prawni składają do szkoły, do których uczęszcza dziecko lub do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim w przypadku uczniów szkół średnich.

Więcej Informacji na stronie Urzędu Miasta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *